Διαθέσιμοι Servers

Λίστα διαθέσιμων εξυπηρετητών

hostname: admin: opers: location: ports: SSL port:
zeus.chatters.gr andy DE 6667-7000,8080 +9999
bug.chatters.gr pumpkin DE 6667-6668 +9999
global.chatters.gr Pantelis DE 6667-7000 +9999
venus.chatters.gr case Porosi FR 6667-7000 +9999
nemesis.chatters.gr Cobra Evil DE 6667-6668 +9999
chaos.chatters.gr case FR 6667-6668 +9999
artemis.chatters.gr Paranoid sasa LT 6667-6668 +9999
cronus.chatters.gr Paranoid LT 6667-6668 +9999

Σημειώσεις:

  1. Οι χρήστες που βρίσκονται πίσω από firewall που μπλοκάρουν τα συνήθη IRC ports (συνήθως Πανεπιστήμια) μπορούνε να συνδέονται στον zeus.chatters.gr που ακούει και στο port 8080.
  2. Μπορείτε να συνδεθείτε με IPv6 στο hostname: ipv6.chatters.gr