Σύνδεση με SSL και IPv6

Πώς μπορώ να συνδεθώ στον IRC Server του Chatters με IPv6;

Για να συνδεθείτε με ΙPv6 στο Chatters, αρκεί να πληκτρολογείσετε:

Παράδειγμα: /server ipv6.chatters.gr

Πως μπορώ να συνδεθώ με SSL σύνδεση;

Εάν χρησιμοποιείτε τον mIRC client τότε αυτά που έχετε να κάνετε είναι τα εξής:

  1. Κατεβάστε το πρόγραμμα OpenSSL 0.9.8o
  2. Φροντίστε να γίνει η εγκατάσταση του προγράμματος σε έναν από τους δυο φακέλους:C:\Program Files\mIRC ή C:\Windows\System32
  3. Εκκινείστε το mIRC και λογικά αυτόματα θα έχει ενημερωθεί η OpenSSL library. Για να διαπιστώσετε εάν εγκαταστάθηκε σωστά πληκτρολογείστε:

    Παράδειγμα: $sslready πρίν συνδεθείτε στον server.

  4. Τέλος, πληκτρολογείστε: /server irc.chatters.gr:+9999

Όσοι χρησιμοποιείτε το Χ-Chat ή το irssi απλά πληκτρολογείστε:

/server -ssl irc.chatters.gr 9999

Για οποιεσδήποτε άλλες απορίες μπορείτε να ρωτάτε ελεύθερα στο κανάλι #Help του δικτύου μας.