Σύνδεση από Η/Υ

Πως να συνδεθείτε στους Servers μας

Για να συνδεθείτε μέσω κάποιου IRC client δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε:

/server irc.chatters.gr

Σημείωση: όπου «irc.chatters.gr», μπορείτε να επιλέξετε και να το αντικαταστήσετε μεταξύ των υπολοίπων διαθέσιμων server μας.

Εναλλακτικά μπορείτε να συνδεθείτε μέσω του Web Chat.

Έχω ξεχάσει τον κωδικό μου, τι πρέπει να κάνω;

Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε με κάποιον από τους διαχειριστές του δικτύου για να σας βοηθήσουν.

Προσοχή! Θα πρέπει κατά την κατοχύρωση του ψευδωνύμου σας να εισάγεται ένα υπαρκτό e-mail, έτσι ώστε να μπορείτε να αντικαταστήσετε τον κωδικό σας σε περίπτωση απώλειας.

Πώς μπορώ να συνδεθώ χρησιμοποιώντας SSL σύνδεση;

Εάν χρησιμοποιείτε τον mIRC client τότε αυτά που έχετε να κάνετε είναι τα εξής:

 1. Κατεβάστε το πρόγραμμα OpenSSL 0.9.8o
 2. Φροντίστε να γίνει η εγκατάσταση του προγράμματος σε έναν από τους δυο φακέλους:C:\Program Files\mIRC ή C:\Windows\System32Εκκινείστε το mIRC και λογικά αυτόματα έχει ενημερωθεί η OpenSSL library αυτόματα. Για να διαπιστώσετε εάν εγκαταστάθηκε σωστά πληκτρολογείστε:
  $sslready πρίν συνδεθείτε στον server.
 3. Τέλος, πληκτρολογείστε:/server irc.chatters.gr:+9999

  Όσοι χρησιμοποιείτε το Χ-Chat ή το irssi απλά πληκτρολογείστε

  /server -ssl irc.chatters.gr 9999

  Για οποιεσδήποτε άλλες απορίες μπορείτε να ρωτάτε ελεύθερα στο κανάλι #Help του δικτύου μας.