Νέα ιστοσελίδα

Επανασχεδιασμός της ιστοσελίδας από την αρχή και βελτιώσεις ασφαλείας στο Kiwi Web IRC Client.