Σύνδεση από Smartphone

Πως μπορώ να συνδεθώ στο δίκτυο από Android Client.

Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να κατεβάσουμε το πρόγραμμα AndChat. Στην συνέχεια κάνουμε εγκατάσταση του προγράμματος και αφού το ανοίξουμε, προχωράμε στα παρακάτω βήματα. Θα μας εμφανιστεί η κύρια οθόνη οπού εκεί θα πρέπει να ορίσουμε τον Server του Chatters σαν προεπιλογή.

 

Εικόνα 1:

Πατάμε στο κουμπί ‘+‘ για να ορίσουμε τον Server.

Στο δεύτερο βήμα θα πρέπει να ορίσουμε τα στοιχεία του Server.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2:

Συνεχίζουμε την συμπλήρωση όπως και στην επόμενη εικόνα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3:

Σημείωση: Στο Username συνήθως γράφουμε το όνομα μας με μικρά γράμματα (MONO greeklish), και στην επιλογή Realname κάτι το οποίο μας εκφράζει όπως για παράδειγμα ένα τραγόυδι ή στην προκειμένη ένα λατινικό ρητό. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν ενδεικτικό παράδειγμα, είναι ευνόητο ότι εσείς θα βάλετε τα δικά σας. Εφόσον έχουμε συμπληρώσει την καρτέλα με τα στοιχεία της επιλογής μας, πατάμε στο κουμπί ‘Αποθήκευση‘ για να προστεθεί το δίκτυο στους default servers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4:

Εφόσον έχει δημιουργηθεί το Chatters, πατάμε πάνω για να συνδεθούμε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5:

Ωραία μπήκα, και τώρα πως μπορώ να μπώ στα κανάλια;

Η εντολή είναι πολύ απλή, απλά πληκτρολογούμε τα εξής:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6:

Στην συνέχεια πατάμε ‘Send’, για να μπούμε στα κανάλια.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7:

Αυτό ήταν. Έχουμε ολοκληρώσει επιτυχώς την προσθήκη του Chatters στο κινητό μας!