Εντολή AKICK

Επιλογές AKICK ADD/DEL

Οι επιλογές ChanServ AKICK ADD/DEL παρέχουν στους Channel Founders και Channel Operators οι οποίοι έχουν πρόσβαση για χρήση της εντολής AKICK την δυνατότητα να απομακρύνουν μόνιμα έναν ή περισσότερους χρήστες.

Συγκεκριμένα, οι επιλογές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν είναι οι ακόλουθες:

1) AKICK ADD (Προσθέτει κάποιον χρήστη στην λίστα μόνιμης απομάκρυνσης)

Εάν για παράδειγμα θέλω στο κανάλι μου (#test) να κάνω akick τον χρήστη nikos, πληκτρολογώ:

Παράδειγμα:

/cs akick #test add nikos!*@* reason

Στην θέση του reason ορίζουμε την αιτία για την οποία απομακρύναμε τον χρήστη από το κανάλι. Εάν δεν θέλουμε να αναφέρουμε την αιτία, τότε απλά γράφουμε την εντολή χωρίς reason στο τέλος.

Στην συνέχεια αφού ορίσουμε το AKICK, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα από ChanServ:

nikos!*@* added to #test autokick list.

2) AKICK DEL (Διαγράφει κάποιον χρήστη από την λίστα απομάκρυνσης)

Όλα τα AKICK που έχουν οριστεί σε ένα κανάλι, έχουν ένα (ID)νούμερο. Για να δούμε την λίστα με τα AKICK, γράφουμε:

Παράδειγμα:

/cs akick #test list

Θα μας εμφανίσει:

-ChanServ- Autokick list for #test:
-ChanServ- 1. nikos!*@* (reason)
-ChanServ- End of list; 1/1 matches shown.

Στο συγκεκριμένο κανάλι έχουμε ορίσει ένα AKICK και έχει το (ID)νούμερο 1 το οποίο είναι κάτω από το ‘Autokick’

Για να αφαιρέσουμε το AKICK, αρκεί να γράψουμε μόνο το νούμερο.

Παράδειγμα:

/cs akick #test del 1

Θα μας εμφανίσει:

-ChanServ- nikos!*@* deleted from #test autokick list.

Τέλος, για οποιαδήποτε ερώτηση/διευκρίνηση μπορείτε να απευθυνθείτε στο κανάλι #Help