Εντολή AKICK

AKICK ADD/DEL

Με την εντολή ChanServ AKICK ADD/DEL μπορείτε να απομακρύνετε μόνιμα έναν ή περισσότερους χρήστες από ένα κανάλι.

Συγκεκριμένα, οι εντολές που μπορείτε να χρησιμοποιήστε είναι οι εξής:

1) AKICK ADD (Προσθέτει κάποιον χρήστη στην λίστα μόνιμης απομάκρυνσης)

Εάν για παράδειγμα θέλω στο κανάλι μου (#test) να κάνω akick τον χρήστη nikos, πληκτρολογώ:

Παράδειγμα:

/cs akick #test add nikos reason

Εάν δεν θέλουμε να αναφέρουμε την αιτία, τότε απλά γράφουμε την εντολή χωρίς reason στο τέλος.

Στην συνέχεια αφού ορίσουμε το AKICK, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα από ChanServ:

nikos!*@* added to #test autokick list.

2) AKICK DEL (Διαγράφει έναν χρήστη από την λίστα απομάκρυνσης)

Όλα τα AKICK που έχουν οριστεί σε ένα κανάλι, έχουν ένα (ID)νούμερο.

Για να δούμε την λίστα με τα AKICK, γράφουμε:

Παράδειγμα:

/cs akick #test list

Θα μας εμφανίσει:

-ChanServ- Autokick list for #test:
-ChanServ- 1. nikos!*@* (reason)
-ChanServ- End of list; 1/1 matches shown.

Στο συγκεκριμένο κανάλι έχουμε ορίσει ένα AKICK και έχει το (ID)νούμερο 1

Για να αφαιρέσουμε το AKICK, αρκεί να γράψουμε μόνο το νούμερο.

Παράδειγμα:

/cs akick #test del 1

Θα μας εμφανίσει:

-ChanServ- nikos!*@* deleted from #test autokick list.

Τέλος, για οποιαδήποτε ερώτηση/διευκρίνηση μπορείτε να απευθυνθείτε στο κανάλι #Help