Προσθήκη IPv6 στο δίκτυο

Απο σήμερα μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο με χρήση IPv6, στο hostname: ipv6.chatters.gr
Οι servers που υποστηρίζουν IPv6 είναι: zeus.chatters.gr και global.chatters.gr

Posted in Νέα.