Προσθήκη IPv6 στο δίκτυο

Απο σήμερα μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο με χρήση IPv6, στο hostname: ipv6.chatters.gr Οι servers που υποστηρίζουν IPv6 είναι: zeus.chatters.gr και global.chatters.gr

Νέα ιστοσελίδα

Επανασχεδιασμός της ιστοσελίδας από την αρχή και βελτιώσεις ασφαλείας στο Kiwi Web IRC Client.